Empowercare

Provincie Antwerpen

INFODAG

Onze schouders onder het Empowercare project

Supertrots dat we het Empowercare project mochten ondersteunen in nauwe samenwerking met de Provincie Antwerpen. Een geslaagde dag waarop de deelnemers tal van topics voorgeschoteld kregen in het kader van het erg belangrijke project.

Diensten

Same but different